Holeværingen krever politiattest

Det er et krav at alle trenere og lagledere i Holeværingen har godkjent politiattest som ikke er eldre enn tre år. Les hvordan du skaffer deg dette.

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal fremskaffe politiattest.

Det vil i praksis si at alle dere som er nye trenere og lagledere må skaffe dere politiattest. Dette gjelder også om du bytter rolle i idrettslaget, for eksempel ved at du påtar deg oppgaver i en ny gruppe, på et nytt lag eller får nye oppgaver på det laget som du er tilknyttet.

Husk også at politattesten ikke kan være eldre enn tre år. Har du en attest som er eldre enn dette, må den fornyes.

Les mer om kravet og hvordan du går fram.