03SeptReferater og dokumenter

Her legger vi ut handlingsplanen for Holeværingen Fotball og andre styrende dokumenter, samt referater fra styremøter og årsmøter.

Styremøtereferater

2021:

2020:

2019

2018

2017

Årsmøtedokumenter

Strategi og planer

 

Kick-off