DSC_0002_JPG

Tips og øvelser

Her er et utvalg dokumenter (alle i pdf-format) med tips og øvelser for fotballtreninger på forskjellige alderstrinn:

Fotballøvelser

  • Øvelse 1. Øvelsen er et 4 v 4 spill med vegger hvor man gjennom pasningsspill og dribling skal holde ballen i laget.
  • Øvelse 2. Pasning- vending- medløp
  • Øvelse 3. Øvelse for skudd på frarullende ball.
  • Øvelse 4. Avslutningsspill.

Fotballforbundets treningsøkter

Se også Fotballforbundets skoleringsplan – hvor  forbundet har lagt ut informasjon om sine ferdiglagde treningsøkter og planer for de enkelte årskull innenfor barne- og ungdomsfotballen.