DSC_0002_JPG

Tips og øvelser

Her vil det komme tips og øvelser for fotballtreninger på forskjellige alderstrinn.

Nyttige lenker:

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/

Øvelser fra Treningsøkta: https://no-fotball.s2s.net/home/

Skadeforebyggende arbeid: https://www.skadefri.no/idretter/fotball/

  • Den gode treningen. Bruk gjerne denne som en huskeliste når du forbereder, gjennomfører og vurderer en treningsøkt. https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/hvordan-gjennomfore-en-god-trening/
  • Fra 9’er til 11’er: https://www.fotball.no/globalassets/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/mot-det-ferdige-spille_nierfotball.pdf
  • Soneforsvar: https://740c073d.flowpaper.com/NFFSoneforsvar2021/#page=1

Fotballøvelser

  • 6-7 år: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/barn_6-7/ovelser-og-laringsmomenter-6-7–ar/#Toppen
  • 8-9 år: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/barn_8-9/ovelser-og-momenter-8-9-ar/
  • 10-12 år: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/barn_10-11/ovelser-og-laringsmomenter-10-12-ar/

Fotballforbundets treningsøkter, Landslagsskolen

  • 13-17 år: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/landslagsskolen/landslagsskolens-ovelsesbank/