trening3Svendsrudmoen stadion

Holeværingens hjemmebane.

Svendsrudmoen ligger på Røyse-halvøya, og adressen er: Trongmoen 45, Røyse. Se kart nederst på denne siden.

Baner

Idrettsanlegget består av:

  • Treningsfelt (naturgress) som måles opp til 5-er og 7-er baner når det er kamper (“Svendsrudmoen trf. gress” i banedagboka)
  • 11-er-bane naturgress, m. flomlys (“Svendsrudmoen stadion” i banedagboka)
  • 11-er-bane kunstgress m. flomlys (“Svendsrudmoen KG”)
  • 9-er-bane kunstgress m. flomlys (“Sendsrud KG 9er)
  • 7-er bane kunstgress m. flomlys (“Svendsrudmoen KG 7er”)
  • 3-er baner: 2 fast oppsatt med nett og 1 flyttbar med vant
  • 2 beach håndballbaner

Se banedagbok for idrettsanlegget på fotball.no

 

Garderobe, kiosk og hall

Til idrettsanlegget hører det garderober til lag og dommere, og kiosk som er åpen under alle kamper.

Foruten fotballbaner har idrettsanlegget også en håndballhall (Holehallen), og Idrettslaget Holeværingens klubbhus.

Leie av bane

Leie av kunstgressbane til trening/ kamp koster 1000 kroner per time for hele banen og 500 kroner per time for halv bane/7-er. Leie inkluderer bruk av garderobe/ toalett. Praktiske spørsmål rettes til leder i fotballgruppa (kontaktinformasjon finnes her),

Retningslinjer

Her er fotballgruppas interne retningslinjer for bruk av baneanlegget på Svendsrud (pdf)

Les om bruk av kunstgressbanenen om vinteren.

Se også prosjektsidene våre i forbindelse med utbyggingen av Svendsrudmoen første halvår 2014.

 

Svendsrudmoen stadion

Svendsrudmoen Stadion