ÅRSHJUL  

 ILH FOTBALL 

MÅNED  DATO  AKTIVITET  ANSVARLIG  MERKNAD 
Januar    Møte i Sportslig utvalg, planlegging av året  Sportslig utvalg   
    Påmelding av lag til seriespill  Lagledere/koordinator   
Februar    Bestilling av lagsutstyr  Materialforvalter/ Lagledere   
Mars    Dommerkurs  Dommeransvarlig   
    Grasrottrenerkurs 3 og 4  Trenerveileder   
April    Kick-off/Trenerforum 1  Sportslig utvalg, trenerveiledere   
Juni    Innmelding 6-årslag og oppstartsmøte for nye trenere  Rekrutteringsansvarlig   
    Tine Fotballskole  Arr komite   
    Møte i Sportslig utvalg – evaluering av vårsesong  Sportslig utvalg   
Juli         
August    Trenerforum 2  Trenerveiledere   
    Keeperskole  Trenerveiledere   
September    Grasrottrenerkurs 1 og 2  Trenerveileder   
    Påmelding til futsalsesong  Lagledere/koordinator   
    RIK-cup  Arr komite   
Oktober    Møte neste års 10-åringer vedr sammenslåing  Sportslig utvalg   
November    Trenerforum 3  Trenerveiledere   
    Møte i Sportslig utvalg, oppsummering av sesongen  Sportslig utvalg   
    Cupfinaleseminar     
Desember