Sportslig utvalg

Sportslig utvalg står til rådighet når det gjelder alt det sportslige og kan være til hjelp med for eksempel følgende:

  • Trener- / lederutdanning (kurs i regi av fotballkretsen finner du her)
  • Treningsopplegg og øvelser
  • Keepertrening
  • Utlån fotballfaglige bøker.

Sportslig utvalg består av:

  • Stein Ove Teigen (sportslig leder) tlf. 47 29 40 49
  • Rune Kalleberg (trenerveileder), tlf. 97 47 40 08
  • Frode Røste (trenerveileder), tlf. 47 29 39 94
  • Morten Ullbraathen (fair play-ansvarlig), tlf 48 22 45 74
  • Live Dokka (rekrutteringsansvarlig), tlf. 41 45 35 04
  • Morten Heggelund (dommeransvarlig), tlf. 48 02 72 00

Les om fotballgruppas sportslige opplegg.