Sportslig utvalg

ILH Fotball jobber under visjonen Idrettsglede for alle. Våre fire grunnverdier er idrettsglede, fellesskap, helse og respekt. Vi ønsker at alle skal oppleve glede, mestring og utvikling i barnefotballen, inn i ungdomsfotballen til voksenfotballen.

Vår Sportsplan for fotballen i Holeværingen gir retningslinjer for hvordan fotballaktiviteten i klubben skal drives. Samtidig skal planen bidra til at IL Holeværingen Fotball som kvalitetsklubb følger Norges Fotballforbunds retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen. Den skal bevisstgjøre trenere om hvilke arbeidsoppgaver de har tatt på seg og hva klubben krever at de skal bidra med. Sportsplanen er først og fremst et verktøy for trenere i ILH Fotball i deres hverdag på trening og i forbindelse med kamp, men kan også være til støtte for trenere og lagledere i dialog med foresatte. Denne sportsplanen har ikke administrativ informasjon, kun sportslig innhold.
Administrativ informasjon finner du her:
• Klubbhåndbok for IL Holeværingen (hele idrettslaget)
• Gruppehåndbok for ILH Fotball (Det som er spesifikt for fotballgruppa).

Sportsplan er under redigering og forventes klar januar 2022.

Sportslig utvalg står til rådighet når det gjelder alt det sportslige:

 • Grasrottrenerkurs 1-4
 • Dommerkurs
 • Treningsopplegg og øvelser
 • Samarbeid og hospitering på tvers av alderskull
 • Informasjon og veiledning rundt sportslig opplegg i lagene

Sportslig utvalg består av:

 • Stein Ove Teigen (sportslig leder, trenerveileder guttelagene) tlf. 47 29 40 49, mail: fotball.sportslig@ilh.no
 • Camilla Finsand (trenerveileder jentelagene), tlf. 98 64 27 25, mail: camilla.finsand@hadeland-energi.net
 • Frode Røste (spillerutvikler gutter), tlf. 47 29 39 94, mail: frodroe@online.no
 • Sebastian Troupe (spillerutvikler jenter), tlf 91 52 74 73, mail: s_troupe@hotmail.com
 • Morten Ullbraathen (fair play-ansvarlig), tlf 48 22 45 74, mail: fotball.fairplay@ilh.no
 • Odd Inge Hillestad (rekrutteringsansvarlig), tlf. 99 71 07 90, mail: fotball.rekruttering@ilh.no
 • Micke Sandberg (dommeransvarlig), tlf. 95 94 57 76, mail: fotball.dommer@ilh.no

Nyttige lenker:

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/

Øvelser fra Treningsøkta: https://no-fotball.s2s.net/home/

Skadeforebyggende arbeid: https://www.skadefri.no/idretter/fotball/