Foreldremøter

Skal du som lagleder eller trener arrangere foreldremøte? Her er en mal vi oppfordrer deg til å bruke.

Foreldremøter bør holdes for hvert lag/ trinn minimum en til to ganger per sesong, på våren før sesongstart og på høsten før eller umiddelbart etter oppstart. Lagleder og trener er i fellesskap ansvarlig for gjennomføringen i tråd med disse retningslinjene fra styret i Holeværingen fotball.

Last ned mal foreldremøter her (/pdf)