Med bakgrunn i Holeværingens arbeid med å kvalifisere seg for kravene til kvalitetsklubb for Fotball er ett av kriteriene at forvaltning av økonomiske midler synliggjøres gjennom en økonomiplan. I tillegg skal det være rutiner som beskriver hvem som kan etablere konto, ha tilgang til den enkelte konto osv. Eksempel på penger som går inn og ut av konto kan være kontanter og bankinnskudd fra avholdte dugnader, innsamlinger etc.

Klubben vil etablere en unik bankkonto for hvert lag som sikrer sporing av midlene. Ved innbetalinger kan både kontonummer og Vipps (564843) benyttes. Uttak/kjøp muliggjøres ved at fotballgruppens kasserer gjør opp ihht til bilag som er signert av to personer (f.eks lagets økonomiansvarlige og trener eller lagleder). Hvert lag skal peke ut en økonomiansvarlig som tar ansvar for bokføring tilknyttet kontoen i den tiden laget disponerer den.

Fotball styret har valgt å sette en nedre aldersgrense på lag fra 10 år og oppover, gitt sammenslåtte lag, for å ha avgrense omfanget av kontohold til en lagkonto pr kjønn/årskull (G/J 20XX).

Se gjerne vedlagte dokument for mer detaljert informasjon om hvordan dere går frem.
Lagkonto fotball – etablering, drift og ansvar