DSC_0247

Sportsplan, spilleregler og retningslinjer

Sportsplan

Sportsplan Holeværingen Fotball (pdf) gir retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen skal være og hvordan styret ønsker at fotballen skal utvikle seg i klubben. Den skal bevisstgjøre lagledere og trenere på de arbeidsoppgaver de har tatt på seg og hva klubben krever at de skal bidra med.

Spilleregler og retningslinjer

Norges fotballforbund har utarbeidet spilleregler og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen, alle med intensjon om å forsterke utvikling, mestring og fair play.

Ut fra dette gjelder følgende:

Aldersinndeling

 • 6-7 år – treerfotball
 • 8-9 år – femmerfotball
 • 10-11 år – sjuerfotball
 • 12-13 år – nierfotball
 • 14 år og oppover – elleverfotball

Banestørrelser

Kretsen har oppgitt følgende standarder:

 • 3-er baner – 10×15 meter
 • 5-er baner – 20×30
 • 7-er baner – 30×50
 • 9-er i 12 års klassen – 48-50×58-64 (11-er på tvers)
 • 9-er i 13 års klassen – 50×67-72 (mellom 16-meterne)
 • 11-er baner – 60-68×100-105

Spilletider

De ulike alderstrinn har følgende spilletider:

 • 6 år – 2 x 10 min
 • 7 år – 2 x 20 min (akt. kveld 2×15)
 • 8 år – 2 x 25 min
 • 9 år – 2 x 25 min
 • 10 år – 2 x 25 min
 • 11 år – 2 x 30 min
 • 12 år – 2 x 30 min
 • 13 år – 2 x 35 min
 • 14 år – 2 x 35 min
 • 15 og 16 år – 2 x 40 min
 • 19 år og eldre – 2 x 45 min

Anbefalte ballstørrelser

 • 3-er-baller – 6 til 9 år
 • 4-er-baller – 10 til 14 år
 • 5-er-baller – 15 år og eldre