Under ligger det lenker til hvordan man kan komme i kontakt med de forskjellige rollene i fotballgruppa.
Og en lenke til en rolle beskrivelse for de aller fleste av rollene som fotball gruppa har.

Sportslig utvalg (SU)

Funksjon  E-postadresse  Link rollebeskrivelse 
Sportslig leder fotball.sportslig@ilh.no Rollebeskrivelse – Sportslig leder
Trenerveileder
(6-11 år)
 

fotball.trenerveileder@ilh.no

Rollebeskrivelse – Trenerveileder
Ass. Trenerveileder 1
(12 år – senior)
 

fotball.trenerveileder2@ilh.no

Samme som over
Ass. Trenerveileder 2 fotball.sportslig@ilh.no Samme som over
Rekrutteringsansvarlig (oppstartsansvarlig)  

fotball.rekruttering@ilh.no

Rollebeskrivelse – Rekrutteringsansvarlig
Dommeransvarlig fotball.dommer@ilh.no Rollebeskrivelse – Dommeransvarlig
Fair play-ansvarlig fotball.fairplay@ilh.no Rollebeskrivelse – Fair play ansvarlig

 

Styret

Funksjon  E-postadresse  Link rollebeskrivelse 
Leder ILH Fotball fotball@ilh.no Rollebeskrivelse – Styreleder
Økonomiansvarlig/
kasserer
fotball.kasserer@ilh.no Rollebeskrivelse – Økonomiansvarlig
Sekretær fotball.sekretaer@ilh.no Rollebeskrivelse – Sekretær
Sportslig koordinator fotball.koordinator@ilh.no Rollebeskrivelse – Koordinator
Materialforvalter fotball.materialforvalter@ilh.no Rollebeskrivelse – Materialforvalter
Dugnadsansvarlig fotball.dugnadsansvarlig@ilh.no Rollebeskrivelse – Dugnadsansvarlig
Styremedlem fotball.styremedlem@ilh.no

 

Andre funksjoner i ILH Fotball:

Funksjon  E-postadresse  Link rollebeskrivelse 
Kioskansvarlig fotball.kiosk@ilh.no Rollebeskrivelse – Kioskansvarlig
FIKS-ansvarlig fotball.koordinator@ilh.no Rollebeskrivelse – FIKS-ansvarlig
Web-ansvarlig fotball.web@ilh.no Rollebeskrivelse – Web-ansvarlig
Banemester Rollebeskrivelse – Banemester
Kvalitetsklubbansvarlig fotball.kvalitetsklubb@ilh.no Rollebeskrivelse – Kvalitetsklubbansvarlig