Overganger og nye spillere

Lagleder har ansvar for å melde fra til klubben om nye spillere og om spillere som forlater klubben. Dette er viktig med tanke på blant annet forsikringer og ajourføring av medlemsregister.

Fullstendig overgangsreglement ligger på Lovdatas nettsider.

Nye spillere uten klubb

Nye spillere som ikke har vært registrert i klubb tidligere, skal lagleder melde inn til Frode Røste, med følgende opplysninger:

Spillers

  • navn
  • fødselsdato
  • adresse
  • e-post
  • mobilnummer

Foresattes

  • navn
  • adresse
  • e-post
  • mobilnummer

Overgang til Holeværingen

Alle spillere som kommer fra andre klubber, skal meldes til klubben med samtykkeskjema for klubbskifte  (pdf) fra Norges Fotballforbund. Skjema skal fylles ut, skannes og sendes Frode Røste. For spillere under 18 år kreves det også underskrift fra foresatte.

Lagleder/trener vil få beskjed når spilleren er spilleklar for Holeværingen, etter behandling i Fotballforbundet. Overganger tar normalt 2-8 dager, avhengig av hvor raskt gammel klubb godkjenner overgangen.

Overgangsperiode: 1. januar til 10. september. Dette betyr at spillere som det blir meldt overgang for etter 10. september, ikke blir spilleklare før 1. januar neste år.

NB! Før spilleren er berettiget til fotball i Holeværingen, skal klubbmedlemsskap tegnes, og lagsavgift betales (idrettslaget sender faktura). Lagleder melder inn spiller til Frode Røste med samme opplysninger som nevnt ovenfor (for nye spillere).

Overgang fra Holeværingen

Ved overgang fra Holeværingen til annen klubb er ny klubb er ansvarlig for saksbehandling. Ingen spillere skal tillates overgang til andre klubber dersom de ikke har betalt lagsavgift, klubbmedlemsskap osv.  Spiller er heller ikke klar for overgang til ny klubb dersom utstyr, drakt el.l. ikke er levert klubben.