Hvert lag får noe utstyr hver sesong. Og det er lagleder/trener som må melde inn ønsker og behov til klubbens materialforvalter.
Se vedleggene for typisk utstyrsbehov og draktstørrelser.

Informasjon om størrelse på drakter og baller

Mal for utstyr til lagene 2022

Draktskjema