Hvert lag får noe utstyr hver sesong. Og det er lagleder/trener som må melde inn ønsker og behov til klubbens materialforvalter.
Se vedleggene for typisk utstyrsbehov og draktstørrelser.

Informasjon om størrelse på drakter og baller

Mal for utstyr til lagene