Oppstartsmøte fotball 6-åringer 2024

Tid: torsdag 23. mai kl. 19:30 – 20:30
Sted: Klubbhuset på Svendsrudmoen idrettsanlegg

Idrettslaget Holeværingen tilbyr fotball for jenter og gutter fra det året barna begynner på skolen. På oppstartsmøtet informerer vi dere foreldre og foresatte om hvordan fotballen i Holeværingen er organisert, gir tips og hjelp til kommende trenere og lagledere for de nye lagene, og informerer om treningstider for sommer/høst 2024. Bli med dere også!

Visjon

Mottoet og øverste mål for Idrettslaget Holeværingen er Idrettsglede for alle. Våre verdier er tuftet på nettopp dette; med Idrettsglede, Fellesskap, Helse og Respekt ønsker vi å nå hele befolkningen i Hole med et allsidig aktivitetstilbud hele året.

Alle skal med

Idretten i Hole skal være tilgjengelig for alle barn i bygda vår. Idrettslaget har derfor, i samarbeid med sponsorer og støttespillere, opprettet støtteordningen Alle skal med. Les mer på alleskalmed.ilh.no

Sportslig opplegg – fotball

Fotball for 6- og 7-åringer organiseres som aktivitetskvelder med 3-er fotball på små baner, med høy aktivitet og mange involveringer, læring og mestring, trygghet, trivsel og masse moro! Les sportsplanen vår på fotball.ilh.no/sportsplan

Ønsker ditt barn å begynne på fotball? Kunne du tenke deg å bidra som trener eller lagleder?

Meld interesse i dag via denne linken: https://forms.office.com/e/mguF8TJ9i3

Spørsmål?

Har du spørsmål, ta kontakt med Stein Ove, Odd Inge eller Camilla (se kontaktinfo under). Vi sees på oppstartsmøtet!

 

Med vennlig hilsen

Stein Ove Teigen (Sportslig leder, Trenerveileder), 47 29 40 49, fotball.sportslig@ilh.no

Odd Inge Hillestad (Rekrutteringsansvarlig), 99 71 07 90, fotball.rekruttering@ilh.no

Camilla Finsand (Trenerveileder), 98 64 27 25, camilla.finsand@fotball.no