Retningslinjer for banene på Svendsrud

trening2Holeværingens hjemmekamper skal i hovedsak avvikles på naturgressbanene på Svendsrud, som før, mens de nye kunstgressbanene blir prioritert til trening.

Det nye kunstgressanlegget står klart, og flere lag har allerede begynt å trene der. Lagledere og trenere har nylig fått beskjed om å melde inn treningstid-ønsker. Nye treningstider vil bli tildelt om kort tid.

Samtidig har fotballstyret og sportslig utvalg vedtatt retningslinjer for bruk av baneanlegget på Svendsrud. Dette er hovedpunktene:

  • Hovedbane gress blir fortsatt kamparena for 11-er kamper (11-er-bane kunstgress vil fungere som reservebane)
  • Treningsfelt gress blir fortsatt kamparena for 5-er og 7-er kamper (7-er kunstgress reservebane)
  • Kunstgressbanene blir prioritert til trening da dette gir oss best utnyttelse av anlegget.

Det vil bli utplassert både 11-er, 7-er og 5-er mål på kunstgressbanene. Det er kun disse målene som skal benyttes på kunstgresset, og det skal ikke hentes flere mål fra treningsfeltet. Etter endt trening skal alle 11-er og 7-er mål trilles av gresset og plasseres på asfalten helt inntil gjerdet mot skogen (langsiden). 5-er mål og små mål bæres og plasseres samme sted.

Les hele dokumentet med retningslinjer for bruk av baneanlegget på Svendsrud (pdf)

Les mer om kunstgressprosjektet og se bilder fra prosjektperioden.