VIL DU BIDRA SOM FRIVILLIG I HOLEVÆRINGEN?

Vi kan garantere flotte sosiale opplevelser sammen med andre og ikke minst glede over å skape noe for felleskapet i bygda.

Dette er et viktig arbeid, som kommer mange barn og unge til gode.

Ikke alle ønsker å være trener, lagleder eller dommer, men vi kan alle bidra med noe.

Vår eminente banemann gjennom mange år, Kjell Sulland, slutter nå i høst og vi trenger engasjerte hjelpere som kan overta oppgavene.

Vi ser for oss et team på flere personer, som deler på oppgavene med å holde våre kunstgressbaner i like god stand som de har vært i alle år.

Så sitter du med en følelse av at du kan bidra litt for felleskapet? Eller kjenner du noen som gjør det? Ta kontakt på fotball@ilh.no eller ring leder i fotballgruppa Bjørn Bakken på 90964963.

Opplæring i bruk av utstyr vil bli gitt.