55 fotball-lag fra Holeværingen

seksaringer2Holeværingen fotball har i høst meldt opp hele 55 lag ved seriestart. Det er ny rekord.

Det er meldt opp til sammen 16 jentelag og 39 guttelag.

De ferskeste fotballspillerne i Holeværingen, årets 6-åringer, hadde nylig sine første kamper. 30 foreldre møtte opp på foreldremøte for førsteklassingene i august, og det ble etablert lag for både jenter og gutter på Sundvollen, Vik og Røyse.

Se kampprogrammet for alle Holeværingens lag på fotball.no.

Alle lagene har sin egen side med kontaktinfo på fotball.ilh.no. Du finner ditt lag under menypunktene «Jentelagene» og «Guttelagene»

Bildet: Fra første kamp for årets seksåringer. Foto: Geir Aasekjær