580 medlemmer og 50 lag

DSC_0288_2
Fra Holeværingens nystartede cup på Svendsrudmoen.

Holeværingen Fotball har nå 580 medlemmer og passerte i høst for første gang 50 påmeldte lag i seriefotballen.

Det går fram av styrets årsberetning, som skal gjennomgås på årsmøte 9. mars.

Se innkalling til årsmøte her.

Oppstart av 3-er-fotball for 6-åringer er hovedårsaken til at det er blitt flere lag på Svendsrudmoen.

God innsats

Alle lag har gjort en flott innsats gjennom sesongen. Det er flest lag i de yngste klassene, men vi har også i år hatt flere lag for gutter/jenter 13 år og oppover og på seniornivå.

På damesiden har vi også denne sesongen hatt et 7-er-lag, som ble kretsmestre. På herresiden har vi hatt lag i 5. divisjon og 6.divisjon, og vi ble kretsmestre i 5. divisjon.

Ny cup

I tillegg til seriespill har de aller fleste lag deltatt i flere cuper gjennom sesongen. I 2016 startet vi også opp med å arrangere vår egen fotballcup – IL Holeværingen Ringeriks-Kraft Cup, i samarbeid med hovedstyret og Ringeriks-Kraft. Cupen ble arrangert på Svendsrud i september, og med ca 50 påmeldte lag, strålende vær og en godt forberedt arrangementskomite er vi veldig fornøyd med gjennomføringen. Målet er at dette skal bli et fast arrangement.

God økonomi

Omsetningen i løpet av året har vært på omtrent 1.100.000 kroner. Treningsavgift fra et stort antall aktive samt tilskudd fra hovedstyret er de største inntektspostene.
I tillegg gir den nyetablerte cupen, samt kioskriften viktige tilskudd til klubbkassen. Styret går derfor inn for at treningsavgiften i 2017 ikke settes opp, men beholdes på samme nivå som i fjor.

Les hele årsberetningen her