Fairplay – Foreldrevett på trening og kamp

19_NFF_FairPlay-Foreldrevettkort-Bokmal-web_ml
Viser du foreldrevett?

Alle som støtter opp rundt de barn og unge som er aktive i klubben, spiller en svært viktig rolle, både som engasjerte trenere, holdningsskapere overfor både egne og andres barn, som engasjerte supportere på sidelinja og som olje i maskineriet for å få IL Holeværingen som breddeidrettsklubb til å fungere. For å gjøre det enklere å vise et godt og positivt engasjement på sidelinja, viser vi til NFFs foreldrevettregler som gir oss noen gode kjøreregler for hvordan vi skal bør oppføre og engasjere oss.

1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Det handler om respekt – ikke sant?

FairPlay-ansvarlig Ulla Finnerud Nielsen har nå lagt ut Foreldrevett-kort i kiosken på Svendsud, og det er lagleders ansvar å hente disse (tilgjengelig fra i morgen) og levere ut til alle foreldre på laget.

Når dere henter ut disse må dere huske å krysse av på en liste at dere har hentet, slik at vi vet hvilke lag som har mottatt kortene.
Gjør gjerne dette neste gang dere er på Svendsrud og fordel på første trening / kamp så går det ikke i glemmeboka
Jeg vil påpeke at dette IKKE er valgfritt, men noe alle lagledere SKAL hente ut, og distribuere til alle foreldrene.
Vårt største ønske er at barna skal få en så god opplevelse som mulig, når de enten spiller for eller mot Holeværingen på Svendsrud, og vi kan alle trenge en liten påminnelse om våre plikter som foresatte.