Fortsatt mulig å eie Svendsrud

Prosjektskisse ny kunstgressbane SvendsrudmoenDet er fortsatt mulig å støtte kunstgressprosjektet ved å kjøpe en andel i den nye “matta” på Svendsrud.

Kunstgressprosjektet går stadig framover, og om ikke lenge vil vi kunne ta første spark på ballen på det nye praktanlegget på Svendsrud! Dette er det nok mange som gleder seg til, men et skår i gleden er at klubben enda ikke har egenfinansieringen på plass: Vi mangler fortsatt  200.000 kroner på å være i mål.

Som de fleste har fått med seg, ble det i løpet av mai avholdt flere aksjoner på Vik med mål om å få solgt nok andeler i anlegget til å dekke opp klubbens forpliktelser inn i prosjektet. Vi var optimistiske, men ble dessverre litt skuffet – kun 140 andeler ble solgt…

Se hvem som var de første som kjøpte.

Vi erkjenner i ettertid at mai sikkert var en dårlig måned å avholde slike aksjoner i, og ønsker å gi en ny sjanse til alle som ikke hadde anledning til å gi sitt bidrag forrige gang. En e-post aksjon er satt i gang, og vi oppfordrer alle (særlig de som nå har fått inn mer feriepenger enn de trenger) til å investere en liten sum i unge holeværingers framtidige oppvekstsvilkår – kunstgressanlegget på Svendsrud.

En andel koster fortsatt kun kr. 500,- (og det er lov å kjøpe så mange man vil)

Kjøp din(e) andel(er) ved å betale inn til konto 2280.36.38733. Husk å merke innbetalingen med «Andelskjøp» og fullt navn og adresse. Andelsbeviset kommer i posten.

På forhånd takk for støtten!!

Les mer om kunstgressprosjektet og se bilder fra anleggsperioden.

Andelsbevis for Svendsrudmoen Kunstgressandel
Andelsbevis for Svendsrudmoen Kunstgressandel