Kjøpte andeler i kunstgressbanen

Ordfører Per R. Berger og daglig leder Alf E. Erevik i Sparebankstiftelsen Ringerike har kjøpt hver sin bit av den nye kunstgressbanen på Svendsrudmoen.

På bildet er de ute på banetomta og får overrakt hvert sitt nummererte andelsbevis av styreleder Kaare Tiller (t.v.) i Holeværingen fotball og prosjektleder for kunstgressbanen,  Jonn Eilert Rovelstad (t.h.).

Salget av andelsbeviser pågår nå for fullt. For 500 kroner kan du støtte dette viktige initiativet for barn og unge i Hole, og få et nummerert andelsbevis. Du deltar også i trekningen om landslagsbilletter.

Salget pågår utenfor butikkene på Vik, hvor bygdas unge ballkunstnere de siste helgene har trikset og underholdt for å tiltrekke seg nye andelshavere. Du kan også kontakte Claus Perlt (tlf.:  90 83 93 93) eller Arild Bremnes (tlf.: 91 61 00 25), eller du kan sette inn beløpet for de andelene du ønsker, på kontonummer 2280.36.38733. Husk å merke innbetalingen med «Andelskjøp», fullt navn, mobilnummer og e-post.

Hole kommune og Sparebankstiftelsen er viktige støttespillere for kunstgressbanen og har bidratt med betydelige beløp som har gjort det mulig å realisere prosjektet.

Les mer om kjøp av andelsbevis.

Se prosjektsiden vår om kunstgressprosjektet med blant annet masse bilder fra byggeperioden.