Gutter 13 – seriemester i 2.divisjon

G13 seriemestere

Seriemestere !

Ingen motsetning mellom prinsippene i breddeidretten og gode, sportslige resultater.
Gutter født 2008 (Gutter 13) er en stor og bred spillergruppe, med aktiv og dedikert voksengjeng som følger opp 23 aktive og ivrige gutter.
Siden sammenslåing av lagene fra Vik, Sundvollen og Røyse for en del år siden, har ledelsen av laget vært opptatt av ILHs verdier og prinsippene i breddeidretten: De vil sikre idrettsglede for alle, og jobber aktivt for at det er plass til alle som ønsker det – uavhengig av nivå, økonomi eller andre forutsetninger.

Sesongen 2021 ble i høst kronet med svært gode resultater med andreplass i serien for det ene laget og seriegull til det andre. Spillerne rullerer på lagene, med mål om å skape arenaer for både mestring og utvikling. Da seriegullet ble innkassert på Svensrud den 26. oktober var det også to spillere født 2009 som hospiterte. Holeværingen gratulerer med flotte resultater, og velfortjent seriegull til spillere, trenere og lagledere for dette fine laget!

G13 seriemestere