Innføring av funksjonsvise e-postadresser i fotballgruppa

IL Holeværingen Fotball har forenklet kommunikasjon til og fra gruppas tillitsvalgte ved å etablere egne e-postadresser for en del roller og funksjoner. 

Dette er også en viktig del av kvalitetsklubbarbeidet, da e-postadressen forblir uendret ved bytte av personer i rollene.

 

Bruk følgende e-postadresser dersom du har behov for å komme i kontakt med styret i ILH Fotball:

Rolle E-postadresse Rolleinnehaver 2019 Typiske saker
Leder fotball@ilh.no Bjørn Bakken Allmenne saker som sendes til fotballstyret, saker som leder skal ta opp i hovedstyret ILH
Koordinator fotball.koordinator@ilh.no Vidar Tonning Treningstider, lag og spillere i FIKS
Sekretær fotball.sekretaer@ilh.no Arne Berg Saker til styremøter, referater, Treningsøkta, Kvalitetsklubb (p.t er sekretær også kvalitetsklubbansvarlig)
Kasserer fotball.kasserer@ilh.no Johnny Glærum Fakturaer, Vipps, dommerregninger, betalingsterminal i kiosk
Materialforvalter fotball.materialforvalter@ilh.no Kaare Tiller Drakter, baller, treningsutstyr fotball, premier, førstehjelpsutstyr
Web-ansvarlig fotball.web@ilh.no Vidar Tonning Saker som skal legges ut eller korrigeres på nettsidene til ILH Fotball
Dugnadsansvarlig fotball.dugnadsansvarlig@ilh.no Katrine Gundersen Ansvar for tildeling og gjennomføring av dugnader i fotballgruppa
Styremedlem fotball.styremedlem@ilh.no Stein Ove Teigen Jobber med diverse saker. Bl.a Kurskoordinator/kartlegging trenerkompetanse

For sportslig utvalg brukes følgende adresse:

Rolle E-postadresse Rolleinnehaver 2019 Typiske saker
Sportslig leder fotball.sportslig@ilh.no Geir Aasekjær Trenerrekruttering, Oppmelding til seriespill, hospitering, trenerkurs/trenerkompetanse,

rekrutteringsarbeid for de yngste, Fair Play og andre saker vedrørende det sportslige tilbudet i ILH Fotball

Følgende roller i Sportslig utvalg har foreløpig ikke egne e-postadresser:

  • Rekrutteringsansvarlig: Live Dokka 
  • Fair Play-ansvarlig: Ulla Finnerud Nielsen