Kunstgresset rulles ut

Nå ru2014-07-17-13-09-49lles kunstgresset ut på Svendsrud!

Arbeidet med det nye kunstgressanlegget er i rute, og i disse dager – midt i juli – rulles kunstgresset ut på banen.

Etter planen skal arbeidene være ferdig 1. august.

Det som gjenstår midt i juli, er legging av siste del av gresset på 11-er-banen, liming/ festing av alle skjøter og deretter påfylling av gummikuler som det står mange tonn av på parkeringsplassen akkurat nå. I tillegg gjenstår det montering av stolper og nett mellom banene og på sidene.

Det blir offisiell åpning av anlegget i slutten av august.

Vi har fortsatt ikke nok penger til å dekke idrettslagets egenandel. Hjelp oss med å få finansieringen på plass ved å kjøpe en andel i kunstgresset. Les mer om hvordan du går fram for å bli deleier av Svendsrud.

Se flere bilder på kunstgressprosjektets side på fotball.ilh.no (skroll deg ned til fotogalleriet nederst på siden).

2014-07-17-13-10-14