Oppstartsmøte Fotball for høstens skolestartere

Oppstartsmøte Fotball 6-åringer

Tid: tirsdag 23. mai kl. 19:00 – 20:00

Sted: Klubbhuset på Svendsrudmoen idrettsanlegg

Idrettslaget Holeværingen tilbyr fotball for jenter og gutter fra det året barna begynner på skolen. På møtet informerer vi dere foreldre og foresatte om hvordan fotballen i Holeværingen er organisert, gir tips og hjelp til kommende trenere og lagledere for de nye lagene, og informerer om treningstider for sommer/høst 2023. Bli med du også!

Visjon

Mottoet og øverste mål for Idrettslaget Holeværingen er Idrettsglede for alle. Våre verdier er tuftet på nettopp dette; med Idrettsglede, Fellesskap, Helse og Respekt ønsker vi å nå hele befolkningen i Hole med et allsidig aktivitetstilbud hele året.

Alle skal med

Vi vet dessverre om familier og barn som står utenfor idretten og idrettslaget grunnet trang økonomi. Slik bør det ikke være; idretten i Hole skal være tilgjengelig for alle barn. Idrettslaget har derfor, i samarbeid med sponsorer og støttespillere, opprettet ordningen Alle skal med. Les mer på alleskalmed.ilh.no

Sportslig opplegg – fotball

Fotball for 6- og 7-åringer organiseres som aktivitetskvelder med 3-er fotball på små baner, med høy aktivitet og mange involveringer, læring og mestring, trygghet, trivsel og masse moro! Les sportsplanen vår på fotball.ilh.no/sportsplan

Ønsker ditt barn å begynne på fotball? Kunne du tenke deg å være trener/lagleder?

Meld deres interesse via denne linken: https://forms.office.com/e/9NEuGri0tD

Spørsmål?

Har du spørsmål, ta kontakt med Stein Ove eller Odd Inge (kontaktinfo under).

Med vennlig hilsen

Stein Ove Teigen (sportslig leder), 47 29 40 49, fotball.sportslig@ilh.no

Odd Inge Hillestad (rekrutteringsansvarlig), 99 71 07 90, fotball.rekruttering@ilh.no