Informasjon til lagledere og trenere – koronavettregler

For å starte opp treningene igjen er det viktig at alle trenere og lagledere setter seg godt inn i NFF sine koronavettregler.
I tillegg har fotballstyret utarbeidet noen instrukser for hvordan man skal gjennomføre treninger med sikte på minst mulig risiko for smitte.
Instruksene gjelder både ankomst til baner, gjennomføring av økter og hvordan man skal forlate banene.

Se på dokumentene under:
Informasjon oppstart trening – sesongen 2020

Detaljert informasjon til trenere og lagleder for sesongen 2020 – Korona

Ved spørsmål – ta kontakt med sportslig utvalg eller fotballstyret.