Treninger må flyttes fra KG7 og KG11 frem til høstferien

Ang treningstider på Svensrudmoen frem til uke 40:

Alle treninger på KG11 er flyttet til Helgelandsmoen og de samme treningstidene gjelder.

Alle treninger på KG7 må flyttes til Møyfrid/Vik/Røyse. Her må lagleder/trener finne ledig tidspunkt å flytte hver trening til ledig tidspunkt.
Treningstidene ligger ute på https://fotball.ilh.no/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Treningstider_sommer_2020.pdf

Merk at de som trener lørdag og søndag kan bruke Svensrudmoen som oppsatt. Det er et fåtall kamper som spilles i helgene frem til høstferien.

Grunnen til at alle treninger må flyttes er at vi kan kun ha maks 200 personer på Svensrudmoen samtidig.
Og da må kamper prioriteres foran treninger.

 

Beklager de konsekvenser dette får, men her har vi nok ingen valg.